بازدید فرماندار از بیمارستان برکت شهید ستاری قرچک

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قرچک، به منظور بررسی وضعیت بیمارستان برکت شهید ستاری، بهمن خطیبی فرماندار شهرستان قرچک به همراه دکتر جمالی از این بیمارستان بازدید کرد.